انواع طناب(sisal rope)

انواع طناب

انواع طناب : طناب به یک رشته دراز از الیاف تابیده به هم میگویند که به منظور استحکام بخشیدن به رشته مورد نظر در هم تابیده شده اند .

و از آن ها در امور کششی و اتصالی استفاده میشود (انواع طناب ها).

موارد به کار رفته در آن ها عبارت اند از :مو ، نایلون ، کتان ، کنف ، پلی پروپلین ، فولاد و …..

انواع طناب.
انواع طناب
انواع طناب.
طناب
انواع طناب.
انواع طناب
انواع طناب.
انواع طناب.
انواع طناب.
بازگشت به بالا