انواع ریل(rail)

ریل

وسیله ای برای به حرکت در آوردن بار آویزان شده بر روی میله هایی که در انبار،کارخانه ها و سوله ها در نزدیکی سقف تعبیه شده است.
ریل در انواع مختلف از قبیل دستی،زنجیری،برقی،و ثابت طبقه بندی میشوند.

ریل دستی
انواع ریل دستی و برقی
انواع ریل
انواع ریل
بازگشت به بالا