سیم بکسل فولادی (۳۷*۶)

سیم بکسل فولادی (۳۷*۶)

این نوع سیم بکسل مغز فولادی است و یکی از محکمترین و قدرتمندترین سیم بکسل های موجود در بازار است.

و کاربرد های زیادی از جمله در صنعت جرثقیل های ساختمانی ،مهارکردن بارهای سنگین و در صنایع مختلف بسته به نوع انجام کارهای سنگین دارد.

مثل:اسلینگ کردن برای بلند کردن اجسام از روی زمین و جابجایی آن به طوری که جرم آن بین چند سر سیم پخش شده و جلوگیری از فشار آوردن به سیم بکسل و پاره شدن آن میشود.

سیم بکسل فولادی (۳۷*۶)
بازگشت به بالا