تسمه حمل شالی یا گرد

تسمه حمل شالی یا گرد

از ۱ تا ۵۰ تن موجود میباشد و طول آن به مقدار حمل بار بستگی دارد . (همه سایز ها موجود میباشد)

تسمه حمل شالی یا گرد
بازگشت به بالا