تسمه حمل بار دوبل

تسمه حمل بار دوبل

در ظرفیت های ۱_۲_۳_۴_۵_۶_۸_۱۰_۱۲_۱۵ تن و در متراژ های ۱ تا ۱۲ متر موجود میباشد

تسمه حمل بار دوبل
بازگشت به بالا