تسمه جغجغه_تسمه باربندی

تسمه جغجغه_تسمه باربندی

(توجه:این وسیله برای کشیدن یا بلند کردن بار و یا بکسل کردن مناسب نیست)
در عرضهای ۲/۵ سانت، ۳/۸ سانت ،۵ سانت ،۷/۵ سانت و ۱۰ سانت ارائه میگردد .
نحوه استفاده از تسمه جغجغه بدین شکل است که ابتدا دستگیره جغجغه را باز نموده و از شیار ورود جغجغه انتهای بندی که یک طرف آن قلاب دارد را عبور داده و آنقدر بند را بکشید تا بار مورد نظر محکم گردد . سپس دستگیره جغجغه را به طرف بالا و پایین حرکت داده تا بار مورد نظر کاملا محکم گردد .(تسمه جغجغه)

تسمه جغجغه_تسمه باربندی
بازگشت به بالا