رابط زنجیر(connecting link)

رابط زنجیر

این قطعه جهت اتصال مابین دانه های زنجیر و اتصال زنجیر به حلقه یا رینگ و همچنین اتصال قلاب S به زنجیر استفاده می شود. رابط زنجیر در سایزها و تناژهای مختلف تولید می گردد که یک نمونه از آن در این فروشگاه عرضه می شود.

unnamed (3)
رابط زنجیر
رابط زنجیر
رابط زنجیر زنجیر
رابط زنجیر
بازگشت به بالا